top of page

TASARIM

LAYOUT ÇALIŞMALARI.png
Ekran görüntüsü 2022-07-28 092017_edited

Otomotiv ana sanayileri için projeler geliştirmek, üretim sistemleri ve ekipmanları tasarlamak başlıca faaliyetlerimiz arasında bulunuyor.
Bilişim teknolojileri sayesinde, ürüne son şeklini vermeden önce istediğimiz sayıda deneme yapabiliyor, daha tasarım aşamasındayken tasarım ve üretimde yaşanacak problemleri ve sonuçlarını görebiliyor, bu bilgilere göre yeni düzenlemeler yapabiliyoruz. Tasarım, üretim ve tedarik bölümleri, ürün üzerinde eşzamanlı olarak çalışıp bilgi paylaşabildikleri için müşterilerimize zaman ve maliyet açısından da önemli bir tasarruf sağlanmış oluyoruz. Tasarımda;
•Müşteri Tavsiyeleri
•Ergonomi Analizi
•Zaman Etüdleri
•Verimlilik
•İş Güvenliği
•Normlara Uygun Malzeme Seçimi
•Uzun Ömür
•Planlamaya Uyum
•Eksiksiz Proje Dosyası Oluşturmak
Göz önünde bulundurduğumuz başlıca ana maddelerdir.
Yaptığımız incelemelerde tasarım hatalarının büyük bir kısmını, standart ürünlerin modelleme hataları oluşturmaktadır. Tecrübelerimiz, tasarım süreçlerinde zaman kaybettiren en önemli sorunların, bilinmeyen arşivleme mantığı ve standart ürün seçimlerinde yapılan hatalardan kaynaklandığını göstermiştir.
Standart ürünlerin modelleme ortamına aktarılması süreçleri büyük önem taşımaktadır. Yapılan tasarımın doğruluğu, tasarımda oluşturulan modelin doğruluğu ile direkt olarak ilişkilidir.
Nitelikli ve yetişmiş tasarım ekibimizle ülkemizde genellikle kopyala-yapıştır mantığı ile yapılan imalatların ötesinde kendi deneyim ve birikimlerimize dayalı kaliteli ve sorunsuz tasarımlar gerçekleştirdiğimize inanıyoruz.

bottom of page