top of page

SİMÜLASYON

Simülasyon_edited.jpg

Montaj hattı projelerinde, sorunsuz bir hat kurulumu ve uzun süreli işletimi için öncelikle iyi bir ihtiyaç analizi yapılmalıdır. İhtiyaç analizi için harcanan süre hiçbir şekilde kayıp olarak değerlendirilmemeli, yine risk analizleri de mutlaka projelendirme aşamasında yapılmalıdır. Doğru planlanmış bir üretim hattı ile en kısa zamanda yatırımın geri dönüşünü sağlamak mümkündür. Beklenen sistem performansına da devreye almadan hemen sonra ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla proje aşamasında simülasyon yazılımı kullanımı ile % 100’e yakın bir başarı sağlamak mümkün olmaktadır.
Simülasyon modelleri, tasarım aşamasında olan sistemlerin gerçekte nasıl çalışacağını göstererek, fiziksel sistemi kurmadan önce gerekli bilgileri aktarır ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına imkân verir. Bu sayede imalat sırasında karşımıza çıkacak sorunları önceden görüp düzeltme şansımız doğar ve zaman/malzeme/işçilik gibi kayıpları en aza indirgemiş oluruz. Fiziksel sistemi kurmaya başladığımız andan itibaren ne kadar az hata yapabildiğimizin göstergesi, rekabet ortamında zaman en değerli hazinemiz ve üretim anında ortaya çıkan proje kaynaklı hatalar, işçilik ve zaman kaybı olarak bize sandığımızdan daha fazla zarar verir.
Simülasyon yazılımının öncelikle bazı temel analizleri yapabildiğine emin olmak gerekir. Sistem performansını raporlayabiliyor olması, parametrik bir yapı ile verileri anlık değiştirip sonuçlarına hemen ulaşılabiliyor olmalıdır. Sahip olduğu kütüphanenin günümüz teknolojisine uygun olarak tüm ekipmanları içerebiliyor olması ve gerektiğinde eklentiler yapılabilmesine olanak sağlaması çok önemlidir. Bunların yanısıra3 boyutlu bir görsellik özelliği olması anlaşılabilirlik ve yerleşim tasarımı açısından iyi bir özellik olacaktır.
Herhangi bir proje söz konusu olduğunda bizim rakiplerimizden farklı olarak sırasıyla uyguladığımız ve artık bir standart haline getirdiğimiz aşamalarımız var. Bunlardan ilki müşteri ihtiyaçlarını tespit ederek en uygun sistemi önermek. Simülasyon modeli ile tasarım son haline getirildikten sonra fiyatlandırma, sözleşme aşaması, üretim, montaj, testler ve devreye alma şeklinde devam eden standart süreç başlıyor. Biz fiziksel yatırımı gerçekleştirmeden önce, sistem daha tasarım aşamasındayken sistemin performansına katkıda bulunmayan tüm parçaları çıkartarak olabildiğince yalın, ekonomik ve etkili bir tasarım ortaya koyarak ve mümkün olan en düşük maliyet ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi hedefliyoruz.
“Yapalım da görelim” anlayışı yerine “Görelim de daha sonra yapalım” anlayışı ile çalışıyoruz.

bottom of page